Dự báo thời tiết Kim Động - Hưng Yên 3 ngày tới

Hôm nay

26.3 oC

33.5 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

26.7°

/

33.9°

Độ ẩm

57.2%

Gió

5.25 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.1°

UV

10.83

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:39

T2 15/07

25.2 oC

33.7 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

26°

/

33.1°

Độ ẩm

67.3%

Gió

4.35 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.5°

UV

11.29

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:39

T3 16/07

26 oC

31.9 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

25.8°

/

31.6°

Độ ẩm

74.4%

Gió

5.21 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.1°

UV

11.28

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:39

Lượng mưa Kim Động - Hưng Yên 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kim Động - Hưng Yên 3 ngày tới

Thời tiết Kim Động bây giờ

mưa nhẹ

33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:39

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

57%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1003 hPa

Gió

4.98 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

8.37