Dự báo thời tiết Phù Cừ - Hưng Yên 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  49.1%
 • Lượng mưa
  0.25 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.9°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.1°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.57 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:28
T4 22/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.8%
 • Lượng mưa
  2.66 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.7°/26.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.3°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.97 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:28
T5 23/05
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.3°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.7%
 • Lượng mưa
  2.84 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.9°/25.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.5°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.72 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:29
T6 24/05
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.3°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  17%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.4°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.4°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.46 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:29
T7 25/05
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  1.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.8°/26.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.4°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.61 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:29
CN 26/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32%
 • Lượng mưa
  0.41 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.5°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.68 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:30
T2 27/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33.2%
 • Lượng mưa
  0.94 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.1°/28.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.3 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:30

Lượng mưa Phù Cừ - Hưng Yên 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phù Cừ - Hưng Yên 7 ngày tới

Thời tiết Phù Cừ bây giờ

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:28

Thấp/Cao

24°

/

34°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.29 m/s

Điểm ngưng

21°

UV

7