Dự báo thời tiết Thành Phố Hưng Yên - Hưng Yên 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.7°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  49.2%
 • Lượng mưa
  0.55 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.2°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.3°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.44 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:28
T4 22/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.2°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.6%
 • Lượng mưa
  4.13 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.6°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.6°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.3 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:28
T5 23/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.6%
 • Lượng mưa
  8.16 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.2°/25.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.5°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.9 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:29
T6 24/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.9°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64%
 • Lượng mưa
  0.97 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/26.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.09 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:29
T7 25/05
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.1°/26.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.31 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:29
CN 26/05
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  6.16 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.3°/26.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.1°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:30
T2 27/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.7%
 • Lượng mưa
  4.3 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.8°/26.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.3°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.11 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:30

Lượng mưa Thành Phố Hưng Yên - Hưng Yên 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hưng Yên - Hưng Yên 7 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Hưng Yên bây giờ

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:28

Thấp/Cao

24°

/

34°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.81 m/s

Điểm ngưng

21°

UV

2.4