Dự báo Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

31.9°

Cảm giác như 36°
mây cụm

mây cụm

26°

Nhiệt độ thấp nhất

31.2°

Nhiệt độ cao nhất

61.1%

Độ ẩm

3.31 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.1°

Điểm ngưng

3.17

UV

1006 hPa

Áp suất

05:20/18:11

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Khánh Vĩnh - Khánh Hòa
29.8° / 34.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Khánh Vĩnh - Khánh Hòa
25° / 27.6°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Khánh Vĩnh - Khánh Hòa
26.5° / 26.5°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Khánh Vĩnh - Khánh Hòa
29° / 35°

Dự báo thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai theo giờ

12:00 pm

31.3° / 35.5°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 60 %

mây cụm

1:00 pm

31.4° / 36.9°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 61 %

mây cụm

2:00 pm

31.4° / 36.1°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 62 %

mây cụm

3:00 pm

31.3° / 36.2°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.8° / 36.4°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.5° / 35°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29° / 32.5°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.7° / 31.6°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.8° / 31.8°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.5° / 30.8°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.2° / 26.9°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.8° / 27.7°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.2° / 27.4°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

1:00 am

26.8° / 26.7°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 am

25.7° / 26.8°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.4° / 26.1°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

4:00 am

25.6° / 27°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

5:00 am

25.3° / 26.3°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

6:00 am

25.8° / 26.5°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

7:00 am

26.6° / 26.8°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

8:00 am

26.1° / 26.3°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

9:00 am

26.1° / 26.6°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 30.9°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

11:00 am

30.6° / 34.9°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.6° / 36.4°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.5° / 36.9°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29.7° / 34°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28.2° / 32.1°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28.2° / 33.8°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28.7° / 33.8°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.9° / 32.5°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 82 %

mưa vừa

7:00 pm

27.5° / 31.8°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 85 %

mưa vừa

8:00 pm

27.7° / 30°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 86 %

mưa vừa

9:00 pm

26° / 26.3°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 88 %

mưa vừa

10:00 pm

26.6° / 27°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 87 %

mưa vừa

11:00 pm

26.5° / 26.5°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.5° / 28°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.5° / 26.1°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 91 %

mưa vừa

2:00 am

25.4° / 26.7°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 93 %

mưa vừa

3:00 am

25.4° / 26.3°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.3° / 26.7°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.2° / 26.4°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 26.2°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

7:00 am

26.6° / 28°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

8:00 am

27.3° / 27.7°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

9:00 am

28.8° / 32.9°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

10:00 am

28.9° / 33.5°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

11:00 am

29.8° / 35°

Thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Khánh Vĩnh - Khánh Hòa sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 26.1° / 31.2° 3.31 m/s 63% 1006 hPa 2.48 mm
T4 26/06 mưa vừa 25.5° / 31.8° 3.39 m/s 65% 1008 hPa 10.99 mm
T5 27/06 mưa vừa 25.3° / 29.6° 2.9 m/s 78% 1009 hPa 11.97 mm
T6 28/06 mưa vừa 25.9° / 30.9° 3.32 m/s 68% 1009 hPa 14.53 mm
T7 29/06 mưa vừa 26° / 31.1° 2.99 m/s 66% 1008 hPa 8.08 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 26.9° / 30.9° 2.43 m/s 74% 1007 hPa 3.31 mm

Chất lượng không khí tại Khánh Vĩnh - Khánh Hòa

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

307.78

NH3

2.68

NO

0.11

NO2

1.23

O3

43.73

PM2.5

2.42

PM10

3.92

SO2

0.85