Dự báo thời tiết Kiên Giang 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.3°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96%
 • Lượng mưa
  10.8 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.2°/29.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.23 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/18:14
T4 22/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.1°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.6%
 • Lượng mưa
  4.8 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.1°/29.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.3°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.2 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/18:14
T5 23/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.3°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.7%
 • Lượng mưa
  5.41 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.8°/29.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.72 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/18:15
T6 24/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.9°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56%
 • Lượng mưa
  2.32 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33°/29.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.1°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.72 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/18:15
T7 25/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.8°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80%
 • Lượng mưa
  5.42 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.9°/30.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.67 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/18:15
CN 26/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.9°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.9%
 • Lượng mưa
  2.28 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/29.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.3°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.88 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/18:15
T2 27/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.8°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63%
 • Lượng mưa
  3.07 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.4°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.9°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.84 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/18:16

Lượng mưa Kiên Giang 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kiên Giang 7 ngày tới

Thời tiết Kiên Giang bây giờ

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/18:14

Thấp/Cao

28°

/

32°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.69 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

4.96