Dự báo thời tiết An Biên - Kiên Giang 3 ngày tới

Hôm nay

25.4 oC

27.3 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 30°

Thấp/Cao

25.2°

/

27.5°

Độ ẩm

81.5%

Gió

10.83 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.2°

UV

2.41

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:45

Mặt trời lặn

18:24

T2 15/07

25.5 oC

28 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Thấp/Cao

25.6°

/

28.6°

Độ ẩm

79.4%

Gió

9.58 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.2°

UV

4.32

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:45

Mặt trời lặn

18:24

T3 16/07

24.6 oC

27.9 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 27°

Thấp/Cao

24.2°

/

27.2°

Độ ẩm

83.3%

Gió

9.67 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.2°

UV

2.61

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:45

Mặt trời lặn

18:24

Lượng mưa An Biên - Kiên Giang 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa An Biên - Kiên Giang 3 ngày tới

Thời tiết An Biên bây giờ

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/18:24

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

27°

Độ ẩm

81%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1007 hPa

Gió

9.61 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

2.41