Dự báo Thời tiết An Minh - Kiên Giang

28.6°

Cảm giác như 32°
mây đen u ám

mây đen u ám

25°

Nhiệt độ thấp nhất

29°

Nhiệt độ cao nhất

78.9%

Độ ẩm

3.21 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.8°

Điểm ngưng

5.83

UV

1008 hPa

Áp suất

05:40/18:23

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ An Minh - Kiên Giang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại An Minh - Kiên Giang
27.3° / 33°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại An Minh - Kiên Giang
26.3° / 29.9°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại An Minh - Kiên Giang
26° / 27.5°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại An Minh - Kiên Giang
27.4° / 30.5°

Dự báo thời tiết An Minh - Kiên Giang hôm nay, ngày mai theo giờ

12:00 pm

28.1° / 32°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28.9° / 32.9°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

2:00 pm

28.4° / 32.9°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

3:00 pm

28.8° / 32.3°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28.2° / 32.5°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

5:00 pm

27.3° / 31.1°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

6:00 pm

28° / 30.2°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.3° / 30.4°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.7° / 29.9°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

9:00 pm

27° / 27.7°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.7° / 27.4°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.8° / 29.7°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

12:00 am

27.1° / 29.4°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

1:00 am

27.3° / 29.5°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

2:00 am

27.1° / 27.8°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

3:00 am

26° / 26.2°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 86 %

mưa vừa

4:00 am

26.9° / 27.5°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 87 %

mưa vừa

5:00 am

26.7° / 27.4°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 88 %

mưa vừa

6:00 am

26° / 27.7°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 88 %

mưa vừa

7:00 am

26.3° / 26.6°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 87 %

mưa vừa

8:00 am

27.3° / 27.5°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 85 %

mưa vừa

9:00 am

27.6° / 31°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

10:00 am

27.4° / 31.1°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

11:00 am

28.1° / 31.1°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 33°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29.8° / 33.1°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28.9° / 31.6°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27.8° / 30.1°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27.7° / 30.3°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 83 %

mưa vừa

5:00 pm

28° / 30.2°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27.5° / 27.3°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

7:00 pm

27.5° / 27.3°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

8:00 pm

28° / 27.3°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.3° / 26°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.1° / 26°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.9° / 26.4°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

12:00 am

27.2° / 27.6°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

1:00 am

27.1° / 27.5°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

2:00 am

26.6° / 26.3°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.1° / 26.2°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.5° / 27.9°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.5° / 26°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

6:00 am

25.8° / 26.5°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.2° / 26.5°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 25.3°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

9:00 am

25.8° / 25.1°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

10:00 am

25.5° / 26.1°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

11:00 am

26.2° / 27.2°

Thời tiết An Minh - Kiên Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết An Minh - Kiên Giang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 26.1° / 28.9° 4.93 m/s 78% 1008 hPa 10.93 mm
T4 26/06 mưa vừa 26.6° / 30° 7.08 m/s 74% 1008 hPa 13.13 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 25° / 27.4° 3.87 m/s 86% 1010 hPa 1.23 mm
T6 28/06 mưa vừa 26.3° / 31.4° 6.1 m/s 66% 1008 hPa 4.73 mm
T7 29/06 mây đen u ám 27.1° / 31.2° 7.41 m/s 63% 1008 hPa 0 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 27.5° / 31.4° 7.09 m/s 66% 1008 hPa 5.52 mm

Chất lượng không khí tại An Minh - Kiên Giang

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

307.08

NH3

1.07

NO

0.37

NO2

1.27

O3

59.05

PM2.5

3.79

PM10

4.91

SO2

1.32