Dự báo thời tiết Giồng Riềng - Kiên Giang 3 ngày tới

Hôm nay

25.2 oC

27.7 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 27°

Thấp/Cao

26°

/

28°

Độ ẩm

82%

Gió

10.83 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.6°

UV

2.41

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:45

Mặt trời lặn

18:24

T2 15/07

25.9 oC

28.2 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Thấp/Cao

25.8°

/

28.9°

Độ ẩm

79.3%

Gió

9.58 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.4°

UV

4.32

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:45

Mặt trời lặn

18:24

T3 16/07

24.8 oC

27.4 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 27°

Thấp/Cao

24.9°

/

27.8°

Độ ẩm

83.9%

Gió

9.67 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.2°

UV

2.61

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:45

Mặt trời lặn

18:24

Lượng mưa Giồng Riềng - Kiên Giang 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Giồng Riềng - Kiên Giang 3 ngày tới

Thời tiết Giồng Riềng bây giờ

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/18:24

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

27°

Độ ẩm

83%

Tầm nhìn

9.257 km

Áp suất

1007 hPa

Gió

9.42 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

2.37