Thời tiết Gò Quao - Kiên Giang theo giờ

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.44

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.69 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.02

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.08 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.94

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.17 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.02

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.87

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.08 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.86 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.48

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.71 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.35

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.85 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.28 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.14 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.33 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.65 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.95 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.46 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.81 m/s
Độ ẩm

71%

T2 15/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.11 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.6 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.08 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.05 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.9 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.43

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.77 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.51

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.28 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.11

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.36 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.05

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.77 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.92

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.83 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.91

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.83 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.14

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.99 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.64

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.97 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
9.1 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.76 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.7 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.09 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.82 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.95 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.56 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.58 m/s
Độ ẩm

71%

T3 16/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.16 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.83 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.08 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.47 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.79 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.36 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.84 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.51

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.79 m/s
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Gò Quao - Kiên Giang trong 12h tới

Thời tiết Gò Quao

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

37°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1012 hPa

Gió

4.69 m/s

Điểm ngưng

20°

Tầm nhìn

10 km

UV

5.44

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
6:09 pm