Dự báo thời tiết Hòn Đất - Kiên Giang 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.7°/35.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64.3%
 • Lượng mưa
  1.26 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34°/30.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29°/33.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/18:15
CN 26/05
mưa cường độ nặng
33°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.9°/35.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.8%
 • Lượng mưa
  9.67 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.9°/28.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.1°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.07 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/18:15
T2 27/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.7°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.4%
 • Lượng mưa
  3.94 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.2°/29.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.81 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/18:16
T3 28/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  29.2°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.2%
 • Lượng mưa
  5.97 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.6°/30.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.4°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.17 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/18:16
T4 29/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  30°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70.3%
 • Lượng mưa
  2.12 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/29.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.1°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.34 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/18:16
T5 30/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.1%
 • Lượng mưa
  12.75 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/29.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.4°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.04 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/18:16
T6 31/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.4°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  22.13 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.5°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.5°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.1 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/18:17

Lượng mưa Hòn Đất - Kiên Giang 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hòn Đất - Kiên Giang 7 ngày tới

Thời tiết Hòn Đất bây giờ

mây cụm

34°

mây cụm

Cảm giác như 41°

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/18:15

Thấp/Cao

28°

/

35°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.84 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

4.48