Dự báo Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

29.7°

Cảm giác như 33°
mây rải rác

mây rải rác

26°

Nhiệt độ thấp nhất

32.6°

Nhiệt độ cao nhất

74%

Độ ẩm

5.21 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.7°

Điểm ngưng

0

UV

1008 hPa

Áp suất

05:39/18:21

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Kiên Lương - Kiên Giang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Kiên Lương - Kiên Giang
31.9° / 37.2°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Kiên Lương - Kiên Giang
27.3° / 33.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Kiên Lương - Kiên Giang
27° / 30.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Kiên Lương - Kiên Giang
29.3° / 33.1°

Dự báo thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

29.3° / 33°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 73 %

mây rải rác

9:00 pm

29.6° / 33.8°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 74 %

mây rải rác

10:00 pm

29.4° / 33.1°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 75 %

mây rải rác

11:00 pm

28.2° / 33°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 76 %

mây rải rác

12:00 am

29° / 32.5°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.5° / 30.3°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 84 %

mưa vừa

2:00 am

27.2° / 27°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 86 %

mưa vừa

3:00 am

27° / 27.9°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 86 %

mưa vừa

4:00 am

27.8° / 30.1°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

5:00 am

27.5° / 30.8°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

6:00 am

27.8° / 31.1°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

7:00 am

29.1° / 33.7°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

8:00 am

29.8° / 35°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

9:00 am

30.8° / 35.1°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

10:00 am

31.9° / 36.6°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 36.8°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.9° / 37.5°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

1:00 pm

33° / 37.3°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

2:00 pm

31° / 37.6°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 63 %

mây cụm

3:00 pm

31.7° / 36.9°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 65 %

mây cụm

4:00 pm

30.8° / 35°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 67 %

mây cụm

5:00 pm

30.8° / 35.2°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 69 %

mây cụm

6:00 pm

29.4° / 34.4°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 73 %

mây cụm

7:00 pm

29.8° / 34°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 75 %

mây cụm

8:00 pm

29.1° / 33.1°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.8° / 33.1°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.7° / 33.9°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

11:00 pm

29.8° / 33°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

12:00 am

29° / 34°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

1:00 am

28.6° / 32.6°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 81 %

mưa vừa

2:00 am

28.3° / 31.4°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 81 %

mưa vừa

3:00 am

28.4° / 31.6°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

4:00 am

28.3° / 31.4°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

5:00 am

28.2° / 31°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

6:00 am

28° / 31.9°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

7:00 am

29.3° / 33.3°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

8:00 am

30.6° / 34.6°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

9:00 am

30.2° / 35.8°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

10:00 am

31.2° / 35.6°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

11:00 am

31.8° / 36.4°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.3° / 36.5°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

1:00 pm

32° / 36.6°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

2:00 pm

32° / 36.5°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

3:00 pm

31° / 35.1°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

4:00 pm

30.6° / 35.1°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.6° / 34.5°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.3° / 33.3°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.4° / 34°

Thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Kiên Lương - Kiên Giang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 27.9° / 32.6° 6.55 m/s 57% 1008 hPa 3.06 mm
T3 18/06 mưa vừa 27.6° / 32.3° 7.66 m/s 63% 1007 hPa 9.03 mm
T4 19/06 mưa vừa 28.5° / 32° 9 m/s 62% 1007 hPa 4.2 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 28.6° / 31.8° 9.86 m/s 62% 1007 hPa 0.83 mm
T6 21/06 mưa vừa 26.8° / 29.5° 11.32 m/s 82% 1006 hPa 16.32 mm
T7 22/06 mưa vừa 25.1° / 26.9° 10.56 m/s 89% 1007 hPa 30.54 mm

Chất lượng không khí tại Kiên Lương - Kiên Giang

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

214.42

NH3

0.48

NO

0

NO2

0.7

O3

32.13

PM2.5

0.6

PM10

1.1

SO2

0.84