Dự báo Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

28.1°

Cảm giác như 32°
mây đen u ám

mây đen u ám

25.1°

Nhiệt độ thấp nhất

28.7°

Nhiệt độ cao nhất

81.2%

Độ ẩm

8.09 m/s

Gió

6.161 km

Tầm nhìn

25°

Điểm ngưng

5.9

UV

1007 hPa

Áp suất

05:40/18:22

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Phú Quốc - Kiên Giang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Phú Quốc - Kiên Giang
26.3° / 31.4°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Phú Quốc - Kiên Giang
25.1° / 27.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Phú Quốc - Kiên Giang
27.7° / 31.6°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Phú Quốc - Kiên Giang
26.3° / 27.8°

Dự báo thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

28.5° / 32.7°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

10:00 am

28.3° / 33°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

11:00 am

28° / 32.4°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

12:00 pm

27.9° / 31.5°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

1:00 pm

27.6° / 30.4°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 89 %

mưa vừa

2:00 pm

26.3° / 26.5°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 89 %

mưa vừa

3:00 pm

26° / 27°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 90 %

mưa vừa

4:00 pm

26.8° / 27.3°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 91 %

mưa vừa

5:00 pm

26.6° / 27.5°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 91 %

mưa vừa

6:00 pm

26.3° / 27°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 89 %

mưa vừa

7:00 pm

26.2° / 28°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 87 %

mưa vừa

8:00 pm

27° / 26°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 87 %

mưa vừa

9:00 pm

26.1° / 27.1°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 87 %

mưa vừa

10:00 pm

26.9° / 27.4°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 88 %

mưa vừa

11:00 pm

26.2° / 27.6°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 89 %

mưa vừa

12:00 am

26.2° / 27.3°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 90 %

mưa vừa

1:00 am

26.7° / 27°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 90 %

mưa vừa

2:00 am

26.2° / 27.2°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 90 %

mưa vừa

3:00 am

25.1° / 26.8°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 93 %

mưa vừa

4:00 am

26° / 26.1°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 92 %

mưa cường độ nặng

5:00 am

25.3° / 26.7°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 89 %

mưa vừa

6:00 am

25.4° / 26.2°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 93 %

mưa vừa

7:00 am

25.4° / 26.5°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 93 %

mưa vừa

8:00 am

26.3° / 27.8°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 92 %

mưa vừa

9:00 am

26.4° / 27.7°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 89 %

mưa vừa

10:00 am

26.2° / 27.6°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

11:00 am

26.9° / 27°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26.2° / 27°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26.3° / 26°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26.5° / 26.3°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26.8° / 28°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26.2° / 27.5°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 88 %

mưa vừa

5:00 pm

25.1° / 26°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 90 %

mưa vừa

6:00 pm

25.7° / 26.7°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 91 %

mưa vừa

7:00 pm

26.7° / 27.1°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 89 %

mưa vừa

8:00 pm

26.8° / 27.3°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.6° / 27.5°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.6° / 27.8°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.1° / 27.9°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

12:00 am

26.9° / 27°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.6° / 27.7°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

2:00 am

26° / 26°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.8° / 27.1°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

4:00 am

26° / 27.1°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.7° / 27.9°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

6:00 am

26.4° / 27.2°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

7:00 am

26.2° / 26°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

8:00 am

27.3° / 30.6°

Thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 26.8° / 28° 8.66 m/s 86% 1007 hPa 27.85 mm
CN 23/06 mưa cường độ nặng 25.4° / 26.7° 7.83 m/s 88% 1008 hPa 33.22 mm
T2 24/06 mưa vừa 27° / 29.9° 6.21 m/s 78% 1008 hPa 10.81 mm
T3 25/06 mưa nhẹ 25° / 29.3° 6.72 m/s 76% 1007 hPa 10.73 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 25° / 28.6° 7.22 m/s 80% 1007 hPa 7.82 mm
T5 27/06 mưa vừa 25.7° / 27.8° 5.27 m/s 92% 1007 hPa 27.11 mm

Chất lượng không khí tại Phú Quốc - Kiên Giang

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

207.05

NH3

0.67

NO

0.53

NO2

1.19

O3

30.58

PM2.5

1.24

PM10

1.85

SO2

1.08