Thời tiết Kon Plông - Kon Tum theo giờ

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.28 m/s
Độ ẩm

85%

CN 14/04
Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.22 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.08 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.05 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.72 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.7 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.38 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.44 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.5 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.15

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.14 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.6

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.61 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.36

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.89 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.5

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.6 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.12

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.72 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.96

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.41 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.03

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.33 m/s
Độ ẩm

19%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.35

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.77 m/s
Độ ẩm

17%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.3

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.31 m/s
Độ ẩm

17%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
3.6 m/s
Độ ẩm

20%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.36 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.75 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

72%

T2 15/04
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.37 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.9 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.75 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.64 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.78 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.4 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.3 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.95

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.8 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.24

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.1 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.84

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.33 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.96

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.97 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.53

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.85 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.29

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.51 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.62

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.84 m/s
Độ ẩm

20%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.84

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

20%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.18 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.56 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.61 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kon Plông - Kon Tum trong 12h tới

Thời tiết Kon Plông

mây thưa

21°

mây thưa

Cảm giác như 22°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/18:01

nhiệt độ

Thấp/Cao

18°

/

39°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1013 hPa

Gió

1.22 m/s

Điểm ngưng

19°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
6:01 pm