Dự báo thời tiết Ngọc Hồi - Kon Tum 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
1.04 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
1.33 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
1.63 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
1.64 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
1.76 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
2.35 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
2.4 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
1.23 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
1.29 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
1.12 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
0.83 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
2.23 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
3.53 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
3.84 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
3.01 m/s
Độ ẩm

55%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

52%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
2.47 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
2.49 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
2.61 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
2.84 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
3.15 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
3.43 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
3.11 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
3.56 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
3.1 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ngọc Hồi - Kon Tum 30 ngày tới


Lượng mưa Ngọc Hồi - Kon Tum 30 ngày tới

Thời tiết Ngọc Hồi

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Mặt trời mọc/lặn

05:19/18:10

Nhiệt độ Thấp/Cao

22°

/

26°

Áp suất

1008 hPa

Độ ẩm

85%

wind

Tốc độ Gió

0.47 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

23°

UV

3.39

Bình minh / Hoàng hôn

5:19 am
6:10 pm