Dự báo Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

24.9°

Cảm giác như 25°
mây đen u ám

mây đen u ám

22°

Nhiệt độ thấp nhất

28.3°

Nhiệt độ cao nhất

94.2%

Độ ẩm

0.82 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.1°

Điểm ngưng

2.22

UV

1007 hPa

Áp suất

05:20/18:19

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Sa Thầy - Kon Tum

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Sa Thầy - Kon Tum
26.5° / 27.9°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Sa Thầy - Kon Tum
22.8° / 24°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Sa Thầy - Kon Tum
23.5° / 24.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Sa Thầy - Kon Tum
25.7° / 27°

Dự báo thời tiết Sa Thầy - Kon Tum hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 am

24.5° / 26°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

9:00 am

24.9° / 25.8°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

10:00 am

25.7° / 26.4°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

11:00 am

27.3° / 27.5°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27.1° / 30.5°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 82 %

mưa vừa

1:00 pm

28.8° / 32.4°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 81 %

mưa vừa

2:00 pm

28.8° / 32.3°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 82 %

mưa vừa

3:00 pm

28.4° / 32.2°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 83 %

mưa vừa

4:00 pm

27° / 27.1°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 89 %

mưa vừa

5:00 pm

25.3° / 26.6°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 94 %

mưa vừa

6:00 pm

24.2° / 25.7°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 97 %

mưa vừa

7:00 pm

23.7° / 25°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 97 %

mưa vừa

8:00 pm

24° / 24.5°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mưa cường độ nặng

9:00 pm

23.9° / 24.4°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mưa cường độ nặng

10:00 pm

23.2° / 24°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mưa cường độ nặng

11:00 pm

24° / 24°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mưa cường độ nặng

12:00 am

23.8° / 24°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mưa cường độ nặng

1:00 am

22.4° / 23.8°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mưa vừa

2:00 am

22.8° / 23.6°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

22.2° / 23.3°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

22.6° / 23.8°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

23.8° / 24.9°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

23.5° / 24.1°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

8:00 am

23.3° / 24.1°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

23.6° / 25°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

10:00 am

23.2° / 24.3°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mưa vừa

11:00 am

24° / 23.1°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mưa vừa

12:00 pm

23.7° / 24°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

1:00 pm

23.2° / 24.3°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

2:00 pm

23.2° / 24.9°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

3:00 pm

23.4° / 23.1°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

4:00 pm

23° / 24°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

5:00 pm

23.3° / 23.5°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

6:00 pm

22.7° / 24°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mưa vừa

7:00 pm

22.9° / 24°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mưa vừa

8:00 pm

22.8° / 23.4°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mưa vừa

9:00 pm

22.1° / 23.2°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mưa vừa

10:00 pm

22.4° / 24°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mưa vừa

11:00 pm

22.7° / 23.2°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

23° / 23.2°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mưa vừa

1:00 am

22.6° / 24°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

22° / 23.9°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

22.7° / 23.9°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

22.3° / 24°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

22.6° / 23.9°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

22.9° / 23.3°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

22.2° / 23.9°

Thời tiết Sa Thầy - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Sa Thầy - Kon Tum sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa cường độ nặng 22° / 28.2° 1.74 m/s 80% 1006 hPa 52 mm
CN 23/06 mưa cường độ nặng 22° / 23° 2.11 m/s 98% 1007 hPa 27.25 mm
T2 24/06 mưa vừa 22.7° / 23.7° 2.05 m/s 99% 1008 hPa 9.28 mm
T3 25/06 mưa vừa 22.7° / 22.7° 1.52 m/s 99% 1008 hPa 17.61 mm
T4 26/06 mưa cường độ nặng 22.8° / 25.3° 1.76 m/s 95% 1008 hPa 34.82 mm
T5 27/06 mưa vừa 22.8° / 23.6° 1.25 m/s 98% 1009 hPa 19.27 mm

Chất lượng không khí tại Sa Thầy - Kon Tum

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

324.07

NH3

1.38

NO

0.85

NO2

3.9

O3

9.41

PM2.5

4.2

PM10

4.33

SO2

1.31