Dự báo thời tiết Tam Đường - Lai Châu 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  10.17 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/25.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:45
T4 29/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.1°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.5%
 • Lượng mưa
  2.77 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.5°/25.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.3°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.68 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:46
T5 30/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.7°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  16.18 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.3°/25°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.5°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.64 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:46
T6 31/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  3.84 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.5°/24.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.9°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.77 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:46
T7 01/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.2°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.1%
 • Lượng mưa
  1.78 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.6°/25.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.17 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:47
CN 02/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.9%
 • Lượng mưa
  15.06 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.1°/26.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.6 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:47
T2 03/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.8%
 • Lượng mưa
  14.9 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.6°/25.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.37 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:48

Lượng mưa Tam Đường - Lai Châu 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tam Đường - Lai Châu 7 ngày tới

Thời tiết Tam Đường bây giờ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:45

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.83 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0