Dự báo thời tiết Tân Uyên - Lai Châu 7 ngày tới

Hôm nay
mưa cường độ nặng
29°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.5°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  26.74 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.4°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.1°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.79 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:45
T4 29/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.9°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97%
 • Lượng mưa
  9.25 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.78 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:46
T5 30/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.5°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98%
 • Lượng mưa
  13.36 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.9°/25.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.74 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:46
T6 31/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.7°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80.4%
 • Lượng mưa
  2.43 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.4°/25.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.4 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:46
T7 01/06
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  54.5%
 • Lượng mưa
  2.91 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.5°/24.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.6°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.12 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:47
CN 02/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.6°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.7%
 • Lượng mưa
  8.53 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.5°/26.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.7 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:47
T2 03/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  21.6 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.9°/25.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.7°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.52 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:48

Lượng mưa Tân Uyên - Lai Châu 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tân Uyên - Lai Châu 7 ngày tới

Thời tiết Tân Uyên bây giờ

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:45

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

1.532 km

Gió

0.56 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0