Dự báo thời tiết Than Uyên - Lai Châu 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.35 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
2.47 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

58%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.77 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
2.19 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
2.33 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
2.17 m/s
Độ ẩm

58%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
2 m/s
Độ ẩm

54%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

49%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
0.88 m/s
Độ ẩm

52%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
1.67 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:52 pm

Gió
1.6 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:52 pm

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:52 pm

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:52 pm

Gió
0.99 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:53 pm

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:53 pm

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:53 pm

Gió
2.35 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:53 pm

Gió
2.65 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:54 pm

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:54 pm

Gió
1.36 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:54 pm

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:54 pm

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:54 pm

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

100%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Than Uyên - Lai Châu 30 ngày tới


Lượng mưa Than Uyên - Lai Châu 30 ngày tới

Thời tiết Than Uyên

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Mặt trời mọc/lặn

05:22/18:45

Nhiệt độ Thấp/Cao

25°

/

31°

Áp suất

1005 hPa

Độ ẩm

100%

wind

Tốc độ Gió

0.5 m/s

Tầm nhìn xa

2.248 km

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:22 am
6:45 pm