Dự báo Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

21.5°

Cảm giác như 22°
mây đen u ám

mây đen u ám

18.6°

Nhiệt độ thấp nhất

30.3°

Nhiệt độ cao nhất

96.2%

Độ ẩm

1.38 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

21°

Điểm ngưng

0

UV

1011 hPa

Áp suất

05:23/18:11

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Đam Rông - Lâm Đồng

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Đam Rông - Lâm Đồng
29.4° / 32.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Đam Rông - Lâm Đồng
21° / 22.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Đam Rông - Lâm Đồng
19.1° / 20.8°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Đam Rông - Lâm Đồng
24.9° / 25°

Dự báo thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

21.4° / 22.8°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

9:00 pm

21.1° / 22.1°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

10:00 pm

21° / 22.4°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

11:00 pm

21.7° / 22.3°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

12:00 am

21.1° / 22°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

1:00 am

20.6° / 21.2°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

2:00 am

20.5° / 20.4°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

3:00 am

20.3° / 20°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

4:00 am

20.3° / 20.6°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

5:00 am

20.8° / 20.5°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

6:00 am

20.2° / 21.2°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

7:00 am

23.1° / 23.8°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

8:00 am

25.1° / 26.7°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 69 %

mây rải rác

9:00 am

28.3° / 29°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 57 %

mây rải rác

10:00 am

29.6° / 30.1°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 51 %

mây cụm

11:00 am

30.8° / 31.9°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 48 %

mây cụm

12:00 pm

31.8° / 31.1°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 46 %

mây cụm

1:00 pm

31.2° / 31.7°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 47 %

mây cụm

2:00 pm

31° / 32.9°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

3:00 pm

30.8° / 31.6°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

4:00 pm

29.8° / 30.7°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 57 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.2° / 28.5°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 25.3°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

7:00 pm

22.7° / 23.3°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

22.4° / 22.7°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 91 %

mây rải rác

9:00 pm

21.6° / 22.1°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 91 %

mây cụm

10:00 pm

21° / 22.1°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 92 %

mây cụm

11:00 pm

21.1° / 22.7°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

12:00 am

21.8° / 22.1°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

21.2° / 21.4°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

20.4° / 21.8°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 96 %

mưa vừa

3:00 am

20.1° / 21.1°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mưa vừa

4:00 am

20.2° / 21.2°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mưa vừa

5:00 am

20.4° / 21.4°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 99 %

mưa vừa

6:00 am

21.1° / 21.6°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

22.7° / 24°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

8:00 am

24.1° / 24.5°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.1° / 26°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 31°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

11:00 am

30.9° / 33°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.8° / 33.9°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

1:00 pm

30.3° / 31.8°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 55 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25° / 26°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 81 %

mưa vừa

3:00 pm

24° / 25.4°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 85 %

mưa vừa

4:00 pm

23° / 24.2°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

5:00 pm

23.6° / 24.3°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

6:00 pm

22.3° / 23°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

22.9° / 22.3°

Thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Đam Rông - Lâm Đồng sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 19.7° / 30.6° 1.93 m/s 53% 1009 hPa 5.05 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 20.4° / 31.3° 1.92 m/s 48% 1008 hPa 1.25 mm
T4 19/06 mưa vừa 20.2° / 31.5° 1.84 m/s 51% 1007 hPa 12.34 mm
T5 20/06 mưa vừa 20.9° / 23.4° 1.85 m/s 94% 1009 hPa 8.6 mm
T6 21/06 mưa vừa 20.3° / 22.5° 1.84 m/s 91% 1008 hPa 8.31 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 20.5° / 23.5° 2.13 m/s 94% 1008 hPa 3.25 mm

Chất lượng không khí tại Đam Rông - Lâm Đồng

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

333.99

NH3

1

NO

0.42

NO2

4.34

O3

11.64

PM2.5

4.28

PM10

5.96

SO2

0.9