Dự báo thời tiết Di Linh - Lâm Đồng 3 ngày tới

Hôm nay

19.6 oC

26.9 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

Thấp/Cao

19.3°

/

26.7°

Độ ẩm

77.2%

Gió

2.49 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

19°

UV

6.48

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:30

Mặt trời lặn

18:14

T2 15/07

20 oC

27.6 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 28°

Thấp/Cao

19.1°

/

28°

Độ ẩm

62.6%

Gió

2.85 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

19.9°

UV

9.55

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:30

Mặt trời lặn

18:14

T3 16/07

19.6 oC

27.4 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

19.4°

/

27.8°

Độ ẩm

70.6%

Gió

2.83 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

20.2°

UV

9.73

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:30

Mặt trời lặn

18:14

Lượng mưa Di Linh - Lâm Đồng 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Di Linh - Lâm Đồng 3 ngày tới

Thời tiết Di Linh bây giờ

mưa nhẹ

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

26°

Độ ẩm

79%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1004 hPa

Gió

2 m/s

Điểm ngưng

20°

UV

0.1