Dự báo Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

31.4°

Cảm giác như 32°
mây đen u ám

mây đen u ám

19.8°

Nhiệt độ thấp nhất

32.2°

Nhiệt độ cao nhất

46%

Độ ẩm

2.95 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

18.5°

Điểm ngưng

7.51

UV

1007 hPa

Áp suất

05:22/18:05

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Đức Trọng - Lâm Đồng

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Đức Trọng - Lâm Đồng
30.9° / 32.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Đức Trọng - Lâm Đồng
20.5° / 22.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Đức Trọng - Lâm Đồng
20.6° / 21.1°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Đức Trọng - Lâm Đồng
28.2° / 30.4°

Dự báo thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai theo giờ

2:00 pm

31.6° / 32.3°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

3:00 pm

31.1° / 32.3°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 46 %

mây đen u ám

4:00 pm

31° / 32.5°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

5:00 pm

28.1° / 30.5°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 25.5°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

7:00 pm

22.9° / 22°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

8:00 pm

23° / 22.3°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

21.1° / 22.4°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

10:00 pm

21.3° / 22.9°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

21.7° / 22.9°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

21.1° / 22.2°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

1:00 am

21.4° / 21.3°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

20.3° / 21°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

20.9° / 21.2°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

4:00 am

21° / 22°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

5:00 am

20.1° / 21.8°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

6:00 am

21.8° / 21.7°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

7:00 am

23.6° / 24.3°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

8:00 am

26.1° / 26°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

9:00 am

28.4° / 30.1°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

10:00 am

30.6° / 32.5°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

11:00 am

32.1° / 33.7°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

12:00 pm

32° / 33.8°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 49 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29.4° / 31.5°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28.3° / 31.8°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27.1° / 29.4°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26.8° / 26.4°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

5:00 pm

24.4° / 25.4°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 89 %

mưa vừa

6:00 pm

22.6° / 23.4°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 95 %

mưa vừa

7:00 pm

21.2° / 22.9°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mưa vừa

8:00 pm

22.9° / 22.6°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

21.7° / 22.5°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 pm

21.6° / 22.4°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mưa vừa

11:00 pm

21.2° / 22.9°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mưa vừa

12:00 am

21.8° / 21°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mưa vừa

1:00 am

21.9° / 21.4°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

20.1° / 21.3°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

21° / 21.2°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

4:00 am

21° / 21.5°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

5:00 am

21° / 21.5°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

6:00 am

21.9° / 21.3°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

7:00 am

22.8° / 23.5°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

8:00 am

25.2° / 25.3°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

9:00 am

28.1° / 29.5°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

10:00 am

30.7° / 33°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

11:00 am

31.2° / 34°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.6° / 33.3°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 54 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28.2° / 31.5°

Thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Đức Trọng - Lâm Đồng sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 20.6° / 32.9° 3.11 m/s 47% 1008 hPa 3.1 mm
CN 26/05 mưa vừa 20.1° / 32.4° 1.8 m/s 47% 1010 hPa 13.34 mm
T2 27/05 mưa vừa 20.4° / 31.6° 2.14 m/s 50% 1008 hPa 8.53 mm
T3 28/05 mưa nhẹ 21.2° / 29.9° 1.85 m/s 59% 1008 hPa 6.27 mm
T4 29/05 mưa nhẹ 21° / 29.9° 2.15 m/s 74% 1009 hPa 7.26 mm
T5 30/05 mưa nhẹ 21.3° / 29.9° 1.99 m/s 56% 1009 hPa 5.13 mm

Chất lượng không khí tại Đức Trọng - Lâm Đồng

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

192.43

NH3

0.87

NO

0.82

NO2

0.47

O3

21.98

PM2.5

0.8

PM10

1.72

SO2

0.92