Dự báo Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

21.1°

Cảm giác như 22°
mây đen u ám

mây đen u ám

19°

Nhiệt độ thấp nhất

23.7°

Nhiệt độ cao nhất

94.7%

Độ ẩm

1.21 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

20.9°

Điểm ngưng

1.63

UV

1008 hPa

Áp suất

05:24/18:12

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Lạc Dương - Lâm Đồng

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Lạc Dương - Lâm Đồng
21.5° / 22.6°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Lạc Dương - Lâm Đồng
20.3° / 21.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Lạc Dương - Lâm Đồng
20.3° / 20.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Lạc Dương - Lâm Đồng
22.2° / 23.6°

Dự báo thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

21.9° / 22.2°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

10:00 am

21.1° / 22.7°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

11:00 am

22.1° / 23°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

12:00 pm

23° / 23.7°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

1:00 pm

23.9° / 23.7°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

2:00 pm

23° / 23.8°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

3:00 pm

22.1° / 23.1°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

4:00 pm

22.2° / 23.9°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

5:00 pm

22.7° / 23.8°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

6:00 pm

21.7° / 22.2°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

7:00 pm

21.3° / 21.6°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

8:00 pm

22° / 21.6°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

9:00 pm

21.1° / 21.7°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

10:00 pm

20.6° / 21°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

22° / 22°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

20.4° / 21.9°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

1:00 am

21° / 21°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

2:00 am

21.6° / 21.3°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

3:00 am

20° / 21.3°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

4:00 am

20.7° / 21.2°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

5:00 am

20.6° / 21.8°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

20.3° / 21.9°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

20.1° / 21°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 99 %

mưa vừa

8:00 am

20.2° / 21.2°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 99 %

mưa vừa

9:00 am

20.2° / 21.8°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 99 %

mưa vừa

10:00 am

21° / 21.2°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

11:00 am

21.5° / 21.2°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

12:00 pm

20.5° / 21.6°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 99 %

mưa vừa

1:00 pm

20.1° / 21.3°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

2:00 pm

21° / 21.4°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

3:00 pm

20.7° / 21.6°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

4:00 pm

20.9° / 21.4°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

5:00 pm

20.4° / 21.2°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

6:00 pm

20.4° / 21.3°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

7:00 pm

20° / 21.4°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

8:00 pm

20.2° / 21.8°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

9:00 pm

20.2° / 22°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

10:00 pm

20.1° / 20°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

21° / 20.9°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

20° / 20.1°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

20.3° / 20.8°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

20.4° / 20.2°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

20.4° / 21°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

20.5° / 20°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

20.9° / 21°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

20° / 20°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

20.2° / 21.9°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

8:00 am

20.9° / 21.2°

Thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Lạc Dương - Lâm Đồng sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 20.6° / 23° 1.69 m/s 92% 1008 hPa 5.92 mm
CN 23/06 mưa vừa 20.9° / 21.6° 2.13 m/s 99% 1009 hPa 8.62 mm
T2 24/06 mưa nhẹ 20° / 21.6° 1.38 m/s 97% 1010 hPa 3.52 mm
T3 25/06 mưa nhẹ 19.6° / 24° 1.72 m/s 83% 1009 hPa 2.98 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 20.2° / 23.5° 1.45 m/s 95% 1009 hPa 1.13 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 20.5° / 23.6° 1.57 m/s 91% 1010 hPa 2.59 mm

Chất lượng không khí tại Lạc Dương - Lâm Đồng

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

334.79

NH3

0.28

NO

0.78

NO2

3.53

O3

18.18

PM2.5

1.01

PM10

2.25

SO2

1.29