Dự báo thời tiết Bắc Sơn - Lạng Sơn 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.1°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53.7%
 • Lượng mưa
  1.03 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.3°/24.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.2°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.13 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:27
T4 22/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.2°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  25.1%
 • Lượng mưa
  0.12 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.4°/25.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.3°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.07 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:27
T5 23/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.6%
 • Lượng mưa
  2.32 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.8°/24.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.4°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.71 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:28
T6 24/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.4°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.9%
 • Lượng mưa
  0.61 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.6°/25.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.8°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.15 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:28
T7 25/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.9%
 • Lượng mưa
  0.22 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28°/25.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.8°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.68 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:29
CN 26/05
mây đen u ám
26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.1°/27.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.7°/25.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.6°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.22 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:29
T2 27/05
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.1°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  18.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.2°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.3°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.17 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:30

Lượng mưa Bắc Sơn - Lạng Sơn 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Sơn - Lạng Sơn 7 ngày tới

Thời tiết Bắc Sơn bây giờ

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:11/18:27

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.02 m/s

Điểm ngưng

21°

UV

10.3