Dự báo thời tiết Hữu Lũng - Lạng Sơn 3 ngày tới

Hôm nay

24.2 oC

33.8 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

24.9°

/

33.7°

Độ ẩm

67.3%

Gió

3.82 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.8°

UV

12.82

Áp suất

996 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:36

T6 26/07

24.2 oC

37.4 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

Thấp/Cao

24.8°

/

37.8°

Độ ẩm

55.8%

Gió

2.87 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.2°

UV

11.08

Áp suất

997 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:35

T7 27/07

25.7 oC

36.4 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 42°

Thấp/Cao

25.8°

/

36.8°

Độ ẩm

56.3%

Gió

2.8 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25°

UV

10.44

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:35

Lượng mưa Hữu Lũng - Lạng Sơn 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hữu Lũng - Lạng Sơn 3 ngày tới

Thời tiết Hữu Lũng bây giờ

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:36

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

83%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

996 hPa

Gió

1.85 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0