Dự báo thời tiết Văn Lãng - Lạng Sơn 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
2.69 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
3.2 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
2.98 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
2.19 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
1.51 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
2.56 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
2.91 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
3.39 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
3.72 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
3.97 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
3.16 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
3.13 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
3.08 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.66 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.21 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.82 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.26 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
3.11 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.42 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
3.07 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
3.01 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.44 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.41 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.57 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2.89 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
3.53 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
3.28 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Văn Lãng - Lạng Sơn 30 ngày tới


Lượng mưa Văn Lãng - Lạng Sơn 30 ngày tới

Thời tiết Văn Lãng

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Mặt trời mọc/lặn

05:10/18:30

Nhiệt độ Thấp/Cao

24°

/

33°

Áp suất

1003 hPa

Độ ẩm

98%

wind

Tốc độ Gió

1.23 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:10 am
6:30 pm