Dự báo thời tiết Lào Cai 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.6°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  11.3 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.6°/26.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.3°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.5 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:51
CN 23/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.2°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  4.81 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33°/26.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.79 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:51
T2 24/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.1°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  16.9 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.07 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:51
T3 25/06
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.2°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  12.09 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.8°/25.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.4 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:52
T4 26/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  18.6 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.2°/25.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.46 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:52
T5 27/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.2%
 • Lượng mưa
  8.73 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.2°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.82 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:52
T6 28/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  15.15 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29°/25°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.3 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:52

Lượng mưa Lào Cai 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lào Cai 7 ngày tới

Thời tiết Lào Cai bây giờ

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:51

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

10.63