Dự báo thời tiết Bắc Hà - Lào Cai 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.95 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.86 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.6 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.61 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
2.07 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.73 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.7 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.08 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

99%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.77 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
2.23 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.76 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.21 m/s
Độ ẩm

99%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
1.67 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
1.91 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
1.41 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
1.64 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
1.64 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
2.05 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
2.87 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Hà - Lào Cai 30 ngày tới


Lượng mưa Bắc Hà - Lào Cai 30 ngày tới

Thời tiết Bắc Hà

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Mặt trời mọc/lặn

05:20/18:42

Nhiệt độ Thấp/Cao

24°

/

30°

Áp suất

1004 hPa

Độ ẩm

72%

wind

Tốc độ Gió

0.92 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

24°

UV

1.22

Bình minh / Hoàng hôn

5:20 am
6:42 pm