Dự báo thời tiết Bảo Thắng - Lào Cai 3 ngày tới

Hôm nay

24.3 oC

31.3 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

24.2°

/

32°

Độ ẩm

77%

Gió

1.91 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.6°

UV

10.44

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:28

Mặt trời lặn

18:51

T2 15/07

24.5 oC

34.6 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

24.2°

/

34.1°

Độ ẩm

59.6%

Gió

2.19 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.2°

UV

10.99

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:28

Mặt trời lặn

18:51

T3 16/07

24 oC

32.3 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

24.2°

/

32.4°

Độ ẩm

66.7%

Gió

1.96 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.2°

UV

11.7

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:28

Mặt trời lặn

18:51

Lượng mưa Bảo Thắng - Lào Cai 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bảo Thắng - Lào Cai 3 ngày tới

Thời tiết Bảo Thắng bây giờ

mưa nhẹ

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:51

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

76%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1004 hPa

Gió

1.63 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

10.44