Dự báo thời tiết Bảo Yên - Lào Cai 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.2%
 • Lượng mưa
  1.17 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.5°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.3°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.8 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:42
T3 28/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.5°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44.1%
 • Lượng mưa
  0.69 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.9°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.42 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:43
T4 29/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.8°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  45.6%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34°/28.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.4°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  1.71 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:43
T5 30/05
mưa vừa
36°

mưa vừa

Cảm giác như 43°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.6°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  7.75 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  36.6°/27.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.9°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  1.32 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:43
T6 31/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.1°/28.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  17.13 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.9°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.1°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  0.94 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:44
T7 01/06
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  4.89 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.1°/25.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.6°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  0.76 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:44
CN 02/06
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  11.99 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.6°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  0.78 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:45

Lượng mưa Bảo Yên - Lào Cai 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bảo Yên - Lào Cai 7 ngày tới

Thời tiết Bảo Yên bây giờ

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:42

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.92 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0