Dự báo thời tiết Long An 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.6°/37.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  57%
 • Lượng mưa
  0.71 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.1°/29.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/33.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.45 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/18:13
T3 28/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.6°/36.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.6%
 • Lượng mưa
  1.52 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.2°/30°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/35.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.92 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/18:13
T4 29/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.7°/36.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.1%
 • Lượng mưa
  0.75 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.5°/29.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/35.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.1 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/18:13
T5 30/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.5°/36.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34%
 • Lượng mưa
  0.91 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.4°/29.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.8°/34.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.96 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/18:13
T6 31/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.1°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.3%
 • Lượng mưa
  11.83 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.3°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/34.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.44 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/18:14
T7 01/06
mưa cường độ nặng
34°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/36.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81.9%
 • Lượng mưa
  18.45 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34°/27.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.3°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.7 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/18:14
CN 02/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.5°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.7%
 • Lượng mưa
  7.54 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.8°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.1°/33.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.56 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/18:14

Lượng mưa Long An 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Long An 7 ngày tới

Thời tiết Long An bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:13

Thấp/Cao

28°

/

37°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.38 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0