Thời tiết Cần Giuộc - Long An theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.51 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.77

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.08 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.64

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.24 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.73

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.32 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.2

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.44 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.74

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.76 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.75

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.26 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.65

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.11 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.84

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.1 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.25

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.37 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.86

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.59 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.86 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.64 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.72 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.33 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.22 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.46 m/s
Độ ẩm

77%

T6 26/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.08 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.75 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.7

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.91 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.85

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.12 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.4

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.05 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.98

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.12 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.88

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.43 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.8

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.16 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.52

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.29 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.33

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.3 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.03

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.27 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.15 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.54 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.31 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.39 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.29 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.38 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.11 m/s
Độ ẩm

73%

T7 27/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.91 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.57 m/s
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cần Giuộc - Long An trong 12h tới

Thời tiết Cần Giuộc

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:39/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

40°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Gió

1.56 m/s

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:39 am
6:06 pm