Dự báo Thời tiết Châu Thành - Long An

32.4°

Cảm giác như 37°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.8°

Nhiệt độ thấp nhất

32.2°

Nhiệt độ cao nhất

60%

Độ ẩm

4.1 m/s

Gió

8.884 km

Tầm nhìn

23.8°

Điểm ngưng

11.07

UV

1005 hPa

Áp suất

05:34/18:19

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Châu Thành - Long An

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Châu Thành - Long An
31.3° / 37.1°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Châu Thành - Long An
24.2° / 27°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Châu Thành - Long An
26° / 26.5°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Châu Thành - Long An
26.7° / 26.7°

Dự báo thời tiết Châu Thành - Long An hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

32.5° / 37.5°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

11:00 am

32.4° / 37°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.2° / 37.5°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

1:00 pm

31.7° / 36.2°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 63 %

mưa vừa

2:00 pm

30.2° / 36.7°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 69 %

mưa vừa

3:00 pm

29.3° / 34.5°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 76 %

mưa vừa

4:00 pm

27.5° / 32°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 85 %

mưa vừa

5:00 pm

26.9° / 26.4°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.9° / 27°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

7:00 pm

25.2° / 26.3°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.8° / 27°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.1° / 26.9°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.5° / 26.6°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26.3°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.4° / 27°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.9° / 26.3°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

2:00 am

26° / 26.6°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.8° / 26.3°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

4:00 am

25.3° / 26.6°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.1° / 26.8°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.2° / 26.1°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.9° / 25.7°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 am

25.8° / 26.3°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

9:00 am

25° / 26°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

10:00 am

25° / 26.2°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

11:00 am

26° / 26.3°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

12:00 pm

26.2° / 27.6°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

1:00 pm

26° / 26°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

2:00 pm

26.4° / 27.8°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

3:00 pm

25.9° / 26.1°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25.9° / 26°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25.2° / 26.3°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.9° / 26.3°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24.3° / 25.6°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24.5° / 25.6°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24.2° / 25.7°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.2° / 25.1°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.9° / 25.7°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.4° / 26°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

1:00 am

24.9° / 25.4°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.2° / 25.1°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

3:00 am

24.4° / 25.9°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.5° / 25.4°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 25.8°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.3° / 25.1°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.8° / 25.4°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

8:00 am

25.1° / 26.7°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

9:00 am

25° / 27°

Thời tiết Châu Thành - Long An

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Châu Thành - Long An sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.6° / 32.1° 7.21 m/s 59% 1005 hPa 7.24 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 24.3° / 26.8° 6.67 m/s 87% 1009 hPa 2.85 mm
T2 24/06 mưa vừa 24.2° / 27.1° 3.97 m/s 87% 1008 hPa 7.53 mm
T3 25/06 mưa vừa 24.5° / 27.9° 4.04 m/s 85% 1008 hPa 12.05 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 25.6° / 29.1° 6.02 m/s 84% 1008 hPa 3.04 mm
T5 27/06 mưa vừa 24.5° / 28° 3.95 m/s 77% 1008 hPa 8.32 mm

Chất lượng không khí tại Châu Thành - Long An

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

344.4

NH3

4.22

NO

0.2

NO2

5.58

O3

24.88

PM2.5

3.83

PM10

5.33

SO2

1.48