Thời tiết Đức Hòa - Long An theo giờ

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.31

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.12 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.6

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.17 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.45 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.01 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.28 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.4 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.72 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.28 m/s
Độ ẩm

70%

T3 23/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.91 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.29 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.18 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.61

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.9 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.81

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.91 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.33

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.72 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.93

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.55 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.86

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.41 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.69

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.74 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.63

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.68 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.14

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.76 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.14

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.44 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.59 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.88 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.21 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.59 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.84 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.38 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.9 m/s
Độ ẩm

68%

T4 24/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.33 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.06 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.46 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.76 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.7 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.68 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.19 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.43

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.84 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.44

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.2 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.6

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.28 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.04

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.65 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.79 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.01

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.6 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.08

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.08 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.93

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.02 m/s
Độ ẩm

31%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đức Hòa - Long An trong 12h tới

Thời tiết Đức Hòa

mây đen u ám

36°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:40/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

38°

Độ ẩm

39%

Áp suất

1003 hPa

Gió

7.17 m/s

Điểm ngưng

20°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.6

Bình minh / Hoàng hôn

5:40 am
6:06 pm