Thời tiết Đức Huệ - Long An theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.22

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.53 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.64

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.25

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.89

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.23 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.07

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.52 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.25 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.81 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.75 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.29 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.65 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.29 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.4 m/s
Độ ẩm

69%

T5 18/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.49 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.91 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.84 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.21

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.36 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.05

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.51

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.5 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.64

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.16 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.59

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.3 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.04

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.17 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.18

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.11 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.42

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.23 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.69

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.31 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.49 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.99 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.83 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.02 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.35 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.85 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.79 m/s
Độ ẩm

68%

T6 19/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.29 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.95 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.68 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.46 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.25 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.12 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.59

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.4 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.66

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.74 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.22

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.64 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.52

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.25 m/s
Độ ẩm

36%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đức Huệ - Long An trong 12h tới

Thời tiết Đức Huệ

mây đen u ám

37°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

38°

Độ ẩm

33%

Áp suất

1007 hPa

Gió

1.78 m/s

Điểm ngưng

18°

Tầm nhìn

10 km

UV

11.64

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
6:06 pm