Dự báo Thời tiết Mộc Hóa - Long An

34.1°

Cảm giác như 38°
mây cụm

mây cụm

25.5°

Nhiệt độ thấp nhất

37°

Nhiệt độ cao nhất

49.2%

Độ ẩm

3.95 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.7°

Điểm ngưng

9.02

UV

1008 hPa

Áp suất

05:34/18:18

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Mộc Hóa - Long An

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Mộc Hóa - Long An
33.7° / 38.8°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Mộc Hóa - Long An
26.6° / 31°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Mộc Hóa - Long An
26.3° / 27.6°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Mộc Hóa - Long An
34.7° / 37.3°

Dự báo thời tiết Mộc Hóa - Long An hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

34.3° / 38.1°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 49 %

mây cụm

11:00 am

34.4° / 38.3°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 48 %

mây cụm

12:00 pm

35.1° / 39°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 45 %

mây cụm

1:00 pm

36.8° / 39.8°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 41 %

mây cụm

2:00 pm

36.7° / 40.9°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 39 %

mây đen u ám

3:00 pm

36.1° / 39.2°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 42 %

mây đen u ám

4:00 pm

34.4° / 38.2°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 46 %

mây đen u ám

5:00 pm

34.3° / 38°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

6:00 pm

32.7° / 36.2°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.5° / 34.3°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28° / 31.1°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.2° / 32°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

10:00 pm

28° / 31.7°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.1° / 31.6°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

12:00 am

27.9° / 30.6°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

1:00 am

27.3° / 30.8°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.4° / 26.1°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.3° / 26.3°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.5° / 26.6°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.7° / 26.6°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

6:00 am

26.8° / 26.4°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

27.5° / 31°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

8:00 am

29° / 34.4°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

9:00 am

31.9° / 37°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

10:00 am

32.3° / 37.9°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

11:00 am

34.7° / 38.2°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

12:00 pm

34° / 38.5°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.8° / 38.4°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

2:00 pm

34.2° / 37.2°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.9° / 38°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

4:00 pm

33° / 36.9°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.2° / 36.5°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

6:00 pm

31° / 34.1°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.8° / 33.2°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.1° / 31.4°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 69 %

mây rải rác

9:00 pm

28.1° / 31.2°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 72 %

mây rải rác

10:00 pm

28.4° / 30.2°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 74 %

mây rải rác

11:00 pm

27° / 30.3°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 75 %

mây rải rác

12:00 am

27.5° / 30°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 77 %

mây cụm

1:00 am

27.7° / 29.4°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 78 %

mây cụm

2:00 am

27.6° / 29.6°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

3:00 am

27.1° / 27.7°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

4:00 am

26.6° / 26.9°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

5:00 am

26.1° / 26.1°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

6:00 am

26.9° / 26.9°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

7:00 am

28.5° / 31.3°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

8:00 am

30° / 33.7°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

9:00 am

30.5° / 34.7°

Thời tiết Mộc Hóa - Long An

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Mộc Hóa - Long An sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 26° / 36.7° 5.23 m/s 48% 1008 hPa 1.21 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 26.6° / 34.9° 6 m/s 51% 1007 hPa 1.48 mm
T5 20/06 mưa cường độ nặng 25° / 32.5° 4.12 m/s 59% 1007 hPa 26.91 mm
T6 21/06 mưa cường độ nặng 24.5° / 27.5° 5.28 m/s 84% 1007 hPa 44.68 mm
T7 22/06 mưa vừa 24° / 26.7° 5.7 m/s 94% 1007 hPa 15.22 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 25.5° / 26° 6.4 m/s 88% 1007 hPa 7.84 mm

Chất lượng không khí tại Mộc Hóa - Long An

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

595.04

NH3

10.25

NO

3.74

NO2

7.83

O3

30.76

PM2.5

15.62

PM10

20.22

SO2

3.2