Dự báo Thời tiết Tân Trụ - Long An

30°

Cảm giác như 34°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.2°

Nhiệt độ thấp nhất

31.1°

Nhiệt độ cao nhất

71.5%

Độ ẩm

3.18 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.9°

Điểm ngưng

5.45

UV

1006 hPa

Áp suất

05:34/18:19

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Tân Trụ - Long An

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Tân Trụ - Long An
30.9° / 35.8°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Tân Trụ - Long An
24.2° / 26.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Tân Trụ - Long An
26.3° / 27.5°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Tân Trụ - Long An
26.8° / 26°

Dự báo thời tiết Tân Trụ - Long An hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

30.3° / 34°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.8° / 36°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

11:00 am

31.7° / 36°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.7° / 36.3°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 64 %

mưa vừa

1:00 pm

31° / 35.1°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 68 %

mưa vừa

2:00 pm

29.3° / 34.4°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 75 %

mưa vừa

3:00 pm

28.2° / 34°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 80 %

mưa vừa

4:00 pm

27.8° / 31.3°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 85 %

mưa vừa

5:00 pm

26.8° / 26.6°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.1° / 26.4°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

7:00 pm

25.5° / 26.5°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26.9°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.6° / 26.8°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.8° / 27°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.2° / 26.5°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.8° / 26.4°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.6° / 26.6°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.1° / 26°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.6° / 26.3°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

4:00 am

25.2° / 26.2°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

5:00 am

26° / 26.7°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

6:00 am

26° / 27°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.1° / 25.3°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26.8°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

9:00 am

25° / 26.9°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

10:00 am

25.5° / 26.8°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

11:00 am

25.5° / 26.8°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

12:00 pm

26.5° / 27.9°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

1:00 pm

26° / 26.9°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

2:00 pm

26.1° / 27.9°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

3:00 pm

25.8° / 26.1°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25.9° / 26.7°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25.3° / 26.1°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.7° / 26.3°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24.5° / 25.4°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24.6° / 25.4°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24.7° / 25.6°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.6° / 25.3°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.4° / 26°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.4° / 25.6°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

1:00 am

24.2° / 25.7°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.3° / 25.2°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 26°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.8° / 25.1°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.8° / 25°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25.1°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.3° / 25.5°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

Thời tiết Tân Trụ - Long An

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Tân Trụ - Long An sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.5° / 31.8° 7.21 m/s 66% 1006 hPa 8.39 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 24.3° / 26.2° 6.67 m/s 87% 1009 hPa 2.85 mm
T2 24/06 mưa vừa 24.9° / 27.8° 3.97 m/s 87% 1008 hPa 7.53 mm
T3 25/06 mưa vừa 24.9° / 27.9° 4.04 m/s 85% 1008 hPa 12.05 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 25.1° / 29.8° 6.02 m/s 84% 1008 hPa 3.04 mm
T5 27/06 mưa vừa 24° / 28.6° 3.95 m/s 77% 1008 hPa 8.32 mm

Chất lượng không khí tại Tân Trụ - Long An

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

334.39

NH3

3.9

NO

0.54

NO2

5.16

O3

20.81

PM2.5

3.42

PM10

4.14

SO2

1.7