Dự báo Thời tiết Tân An - Long An

30.5°

Cảm giác như 33°
mây đen u ám

mây đen u ám

25.1°

Nhiệt độ thấp nhất

36°

Nhiệt độ cao nhất

62.5%

Độ ẩm

4.38 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22°

Điểm ngưng

0

UV

1007 hPa

Áp suất

05:33/18:18

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Tân An - Long An

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Tân An - Long An
34.5° / 38.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Tân An - Long An
27.6° / 31.2°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Tân An - Long An
26.8° / 27.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Tân An - Long An
31° / 34.5°

Dự báo thời tiết Tân An - Long An hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

30.9° / 33.8°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

8:00 pm

30.7° / 34°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 63 %

mây cụm

9:00 pm

29.7° / 32.1°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 66 %

mây cụm

10:00 pm

29° / 31.6°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 68 %

mây cụm

11:00 pm

28° / 31°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 72 %

mây cụm

12:00 am

28° / 29.3°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 76 %

mây cụm

1:00 am

27.4° / 27.6°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 79 %

mây cụm

2:00 am

26.2° / 27.9°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.5° / 27.8°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

4:00 am

26.8° / 26.7°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

5:00 am

25.9° / 26.4°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

6:00 am

26° / 27.1°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 88 %

mây cụm

7:00 am

27.2° / 31.9°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

8:00 am

30.4° / 34.8°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

9:00 am

32.1° / 36.3°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

10:00 am

33.9° / 37.6°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

11:00 am

35.8° / 40°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

12:00 pm

36.9° / 40.3°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 43 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.7° / 39.6°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 46 %

mưa nhẹ

2:00 pm

34.5° / 38.6°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 50 %

mưa nhẹ

3:00 pm

34.6° / 38.4°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

4:00 pm

35° / 38.9°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 50 %

mưa nhẹ

5:00 pm

33° / 36.1°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.2° / 35.7°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.5° / 34°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.6° / 32.8°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

9:00 pm

28.6° / 33°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

10:00 pm

28.7° / 31.3°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

11:00 pm

29° / 31.2°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

12:00 am

27.2° / 31.9°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.2° / 31.1°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

2:00 am

27.6° / 30.4°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

3:00 am

27.3° / 30.2°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

4:00 am

28° / 27.3°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

5:00 am

27° / 26.7°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

6:00 am

26° / 26.4°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

7:00 am

28.9° / 32°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

8:00 am

30.2° / 34.6°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

9:00 am

32° / 36.8°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

10:00 am

33° / 38°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

11:00 am

34.7° / 39°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 48 %

mưa nhẹ

12:00 pm

35.3° / 39.6°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.1° / 38°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.7° / 37.2°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.7° / 37.2°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.9° / 37.3°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

5:00 pm

32° / 36.5°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.1° / 34.9°

Thời tiết Tân An - Long An

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Tân An - Long An sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây rải rác 26.3° / 36.5° 4.38 m/s 43% 1008 hPa 0 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 25.3° / 36.9° 5.73 m/s 47% 1007 hPa 1.29 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 26.6° / 35.2° 5.54 m/s 48% 1007 hPa 0.77 mm
T5 20/06 mưa vừa 25.7° / 33.4° 4.39 m/s 52% 1007 hPa 24.04 mm
T6 21/06 mưa cường độ nặng 24.4° / 28.8° 5.89 m/s 78% 1007 hPa 80.66 mm
T7 22/06 mưa vừa 24.7° / 25.6° 6.34 m/s 93% 1008 hPa 15.73 mm

Chất lượng không khí tại Tân An - Long An

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

441.2

NH3

6.43

NO

0.41

NO2

10.64

O3

20.21

PM2.5

6.67

PM10

9.43

SO2

3.71