Dự báo Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

31°

Cảm giác như 38°
mây đen u ám

mây đen u ám

27.2°

Nhiệt độ thấp nhất

37.1°

Nhiệt độ cao nhất

74.2%

Độ ẩm

5.04 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

26.4°

Điểm ngưng

0

UV

1000 hPa

Áp suất

05:15/18:37

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Giao Thủy - Nam Định

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Giao Thủy - Nam Định
34° / 42.7°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Giao Thủy - Nam Định
30.9° / 38.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Giao Thủy - Nam Định
29° / 33.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Giao Thủy - Nam Định
33.5° / 40.6°

Dự báo thời tiết Giao Thủy - Nam Định hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

32° / 39°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

8:00 pm

31.6° / 38.9°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

9:00 pm

31.9° / 38.4°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

10:00 pm

31.4° / 38.2°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

11:00 pm

31.2° / 38.1°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

12:00 am

31.8° / 37.6°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

1:00 am

30.8° / 37.3°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

2:00 am

30.4° / 36°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

3:00 am

29.5° / 35.1°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

4:00 am

29.9° / 35.8°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

5:00 am

29.3° / 34.8°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

6:00 am

29.6° / 35.8°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

7:00 am

30.9° / 36.7°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

8:00 am

30.5° / 37.7°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

9:00 am

31.6° / 38°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

10:00 am

31° / 38°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

11:00 am

33.1° / 41°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.1° / 42.7°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

1:00 pm

37° / 43.2°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

2:00 pm

36.2° / 43.8°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

3:00 pm

35.7° / 42.3°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

4:00 pm

34.9° / 41°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

5:00 pm

33.8° / 40.8°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

6:00 pm

32.2° / 39.3°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

7:00 pm

31.7° / 38°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

8:00 pm

30.7° / 37.9°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

9:00 pm

29.7° / 35.8°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

10:00 pm

28.5° / 35°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

11:00 pm

29° / 35.4°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

12:00 am

29.8° / 35.6°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

1:00 am

29° / 35°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

2:00 am

28.4° / 34.2°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

3:00 am

28.5° / 34.9°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

4:00 am

28.6° / 34°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

5:00 am

28° / 33.8°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

6:00 am

28.7° / 34.8°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

7:00 am

29.6° / 36°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

8:00 am

30.1° / 37.9°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

9:00 am

32.8° / 39.2°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

10:00 am

33.4° / 40.6°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

11:00 am

34.4° / 41°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.9° / 42.5°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

1:00 pm

35° / 41.9°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

2:00 pm

35° / 41.6°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

3:00 pm

35° / 40°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.1° / 40.4°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.4° / 39.5°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

6:00 pm

31.3° / 37.3°

Thời tiết Giao Thủy - Nam Định

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Giao Thủy - Nam Định sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 28.6° / 38° 5.89 m/s 54% 1002 hPa 0.14 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 28.7° / 36.7° 4.66 m/s 65% 1001 hPa 2.05 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 28.8° / 35.2° 5.03 m/s 58% 1001 hPa 1.72 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 28.3° / 36.1° 4.99 m/s 63% 1001 hPa 0.36 mm
T6 21/06 mây đen u ám 29.7° / 36.9° 6.03 m/s 59% 1001 hPa 0 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 29.3° / 35.9° 6.16 m/s 59% 1001 hPa 0.27 mm

Chất lượng không khí tại Giao Thủy - Nam Định

Trung bình

Danh mục này có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe chung của công chúng. Những người khỏe mạnh có thể bị kích ứng nhẹ, và những người nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng nhẹ ở mức độ lớn hơn. Tuy nhiên, trẻ em, người lớn tuổi và những người bị bệnh phổi có nguy cơ cao hơn khi tiếp xúc với ozone

CO

647.64

NH3

11.42

NO

0

NO2

22.98

O3

55.28

PM2.5

27.6

PM10

33.99

SO2

17.27