Dự báo thời tiết Mỹ Lộc - Nam Định 7 ngày tới

Hôm nay
mây cụm
33°

mây cụm

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.6°/29.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.9°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:29
T3 28/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.9°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.7%
 • Lượng mưa
  0.89 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.1°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.1°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.23 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:30
T4 29/05
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.4°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.5°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.4°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.61 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:30
T5 30/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.8°/35.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.9%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.7°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.4°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.67 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:31
T6 31/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.5°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.8%
 • Lượng mưa
  11.72 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.4°/26.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.1°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.51 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:31
T7 01/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.2°/27.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  12.52 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.5°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.3°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.37 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:32
CN 02/06
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81.9%
 • Lượng mưa
  3.5 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.4°/27.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.5°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.03 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:32

Lượng mưa Mỹ Lộc - Nam Định 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mỹ Lộc - Nam Định 7 ngày tới

Thời tiết Mỹ Lộc bây giờ

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:29

Thấp/Cao

27°

/

35°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.25 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0