Dự báo thời tiết Mỹ Lộc - Nam Định 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96%
 • Lượng mưa
  9.27 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.1°/27.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.9°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.85 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:29
CN 26/05
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.3°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44.3%
 • Lượng mưa
  0.62 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.1°/28.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.6°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.83 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:29
T2 27/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.6°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23%
 • Lượng mưa
  0.26 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28°/27.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.4°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:29
T3 28/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  60%
 • Lượng mưa
  3.86 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.9°/35°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.99 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:30
T4 29/05
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/28.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  14.43 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.7°/27.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.49 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:30
T5 30/05
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.6°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.8°/27.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.8°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.17 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:31
T6 31/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.9°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.3%
 • Lượng mưa
  5.34 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33°/28.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.1°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.76 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:31

Lượng mưa Mỹ Lộc - Nam Định 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mỹ Lộc - Nam Định 7 ngày tới

Thời tiết Mỹ Lộc bây giờ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:29

Thấp/Cao

26°

/

28°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.37 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0.17