Thời tiết Nghĩa Hưng - Nam Định theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.37 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.82

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.12 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

9.647 km

UV

2.23

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.73 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.39

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.83 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.92

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.75 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.36

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.82 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.45

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.26 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.79

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.18 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.45

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.28 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.46

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.61 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.85 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.39 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.99 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.88 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.63 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.16 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.16 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.16 m/s
Độ ẩm

91%

CN 26/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.83 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.6 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.04 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.1 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.34 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.16 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.08 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.77 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.68 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.49 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.52

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.39 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.82

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.33 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.58

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.33 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.96

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.65 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.78

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.32 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.33

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.02 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.97 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.04 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.15 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.3 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.03 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.02 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.55 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.45 m/s
Độ ẩm

85%

T2 27/05
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.75 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4.59 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.05 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.35 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.14 m/s
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nghĩa Hưng - Nam Định trong 12h tới

Thời tiết Nghĩa Hưng

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:29

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

28°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Gió

2.37 m/s

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

Bình minh / Hoàng hôn

5:15 am
6:29 pm