Dự báo Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

31.3°

Cảm giác như 38°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

26.7°

Nhiệt độ thấp nhất

36.3°

Nhiệt độ cao nhất

74%

Độ ẩm

1.43 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

26.1°

Điểm ngưng

3.95

UV

1002 hPa

Áp suất

05:15/18:37

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Trực Ninh - Nam Định

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Trực Ninh - Nam Định
31.3° / 39.4°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Trực Ninh - Nam Định
27.8° / 34°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Trực Ninh - Nam Định
29.1° / 34.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Trực Ninh - Nam Định
34.4° / 41.3°

Dự báo thời tiết Trực Ninh - Nam Định hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 am

31.2° / 39°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

9:00 am

31.3° / 38.9°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

10:00 am

31.2° / 38.7°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

11:00 am

32.3° / 39.1°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.1° / 40.7°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

1:00 pm

35.1° / 43°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 58 %

mưa nhẹ

2:00 pm

36.4° / 43.5°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

3:00 pm

36.8° / 43.5°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

4:00 pm

36.3° / 43.8°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

5:00 pm

34.4° / 41.6°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 60 %

mưa nhẹ

6:00 pm

31.1° / 38.5°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 72 %

mưa vừa

7:00 pm

30.5° / 36.4°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 81 %

mưa cường độ nặng

8:00 pm

28.6° / 34.5°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 86 %

mưa cường độ nặng

9:00 pm

27.4° / 30.3°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 91 %

mưa cường độ nặng

10:00 pm

28.6° / 32.6°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.2° / 33.3°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

12:00 am

28.7° / 33.6°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

1:00 am

28.3° / 33.8°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

2:00 am

28.1° / 33.6°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

3:00 am

28.6° / 32.3°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

4:00 am

28.3° / 32.5°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

5:00 am

27.9° / 32.1°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

6:00 am

28.9° / 32.5°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

7:00 am

28.9° / 34.3°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

8:00 am

30.6° / 36.3°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

9:00 am

31.4° / 39°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

10:00 am

32° / 39.1°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

11:00 am

33.2° / 40.3°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

12:00 pm

35° / 41.5°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.6° / 41.1°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

2:00 pm

36° / 42°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.9° / 41.7°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

4:00 pm

35° / 41.5°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

5:00 pm

33.7° / 40.7°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.3° / 38.6°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.9° / 37.2°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

8:00 pm

30.4° / 36°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

9:00 pm

30.3° / 36.4°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 74 %

mây cụm

10:00 pm

30.7° / 36.3°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 76 %

mây cụm

11:00 pm

30° / 37.3°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 78 %

mây cụm

12:00 am

30° / 36.1°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 77 %

mây cụm

1:00 am

29° / 35.6°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

2:00 am

29.3° / 34.6°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

3:00 am

28.2° / 33.4°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

4:00 am

28.8° / 34°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

5:00 am

28.2° / 32.1°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

6:00 am

28.5° / 33.1°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

7:00 am

29° / 35.4°

Thời tiết Trực Ninh - Nam Định

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Trực Ninh - Nam Định sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa cường độ nặng 27.5° / 36° 4.56 m/s 69% 1002 hPa 21.61 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 27° / 35.9° 3.86 m/s 64% 1001 hPa 0.55 mm
T5 20/06 mây đen u ám 28.6° / 36° 6.07 m/s 55% 1001 hPa 0 mm
T6 21/06 mây đen u ám 30.8° / 36.5° 5.95 m/s 58% 1001 hPa 0 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 29.5° / 34.1° 6.23 m/s 61% 1002 hPa 0.13 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 28.3° / 34.3° 4.51 m/s 58% 1002 hPa 1 mm

Chất lượng không khí tại Trực Ninh - Nam Định

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

754.66

NH3

16.67

NO

4.35

NO2

20.84

O3

67.32

PM2.5

20.73

PM10

29.33

SO2

18.58