Dự báo thời tiết Nghệ An 7 ngày tới

Hôm nay
mây cụm
35°

mây cụm

Cảm giác như 42°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.6°/36.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  1.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.8°/30.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.9°/35.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.34 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:28
T3 28/05
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  29.9°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  6.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.3°/29.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.2°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.41 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:29
T4 29/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.8°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/29.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.8°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.2 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:29
T5 30/05
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.6°/36.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  6.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.5°/30.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.9°/35.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.59 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:29
T6 31/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.4°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.8%
 • Lượng mưa
  14.25 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.1°/27.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.3°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.28 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:30
T7 01/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.1°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.8%
 • Lượng mưa
  8.73 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.1°/26.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.3°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.6 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:30
CN 02/06
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50%
 • Lượng mưa
  0.32 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/28.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/33.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.2 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:31

Lượng mưa Nghệ An 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nghệ An 7 ngày tới

Thời tiết Nghệ An bây giờ

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:28

Thấp/Cao

28°

/

36°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.09 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0