Dự báo Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

30.3°

Cảm giác như 36°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

24.9°

Nhiệt độ thấp nhất

31.8°

Nhiệt độ cao nhất

75.4%

Độ ẩm

3.07 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.3°

Điểm ngưng

1.23

UV

1005 hPa

Áp suất

05:20/18:28

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Anh Sơn - Nghệ An

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Anh Sơn - Nghệ An
30.1° / 37.7°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Anh Sơn - Nghệ An
26.3° / 31.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Anh Sơn - Nghệ An
25.5° / 26.4°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Anh Sơn - Nghệ An
30.7° / 36.4°

Dự báo thời tiết Anh Sơn - Nghệ An hôm nay, ngày mai theo giờ

2:00 pm

31° / 36.8°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.5° / 36.9°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 36.3°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 76 %

mây cụm

5:00 pm

30.1° / 36.7°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.9° / 35.2°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28.2° / 35°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

8:00 pm

28° / 32.5°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

9:00 pm

29° / 32.8°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.6° / 32.8°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.8° / 31.8°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

12:00 am

27.6° / 31.9°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

1:00 am

27.8° / 30.2°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

2:00 am

27.9° / 27.3°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

3:00 am

27° / 27.8°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

4:00 am

26.6° / 26.2°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

5:00 am

26° / 26.9°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 am

26.5° / 26.7°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

7:00 am

26.5° / 26.2°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 am

27.7° / 30.5°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

9:00 am

28.1° / 32°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

10:00 am

29.7° / 34.9°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

11:00 am

31.8° / 37.1°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

12:00 pm

33° / 38.6°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.6° / 39.3°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

2:00 pm

33° / 39.7°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.9° / 38.2°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.7° / 37.2°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.4° / 36.6°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.4° / 34.7°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

7:00 pm

29° / 33.5°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.7° / 33.3°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.2° / 32.6°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.3° / 32.3°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.4° / 32.3°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

12:00 am

29° / 32.6°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

1:00 am

28.6° / 31.1°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

2:00 am

28.3° / 31.4°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

3:00 am

28.9° / 32°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

4:00 am

28.8° / 31.1°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

5:00 am

28.9° / 31.3°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

6:00 am

28.3° / 31.1°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

7:00 am

30° / 34°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

8:00 am

30.8° / 35.5°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

9:00 am

31.8° / 37.5°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

10:00 am

33.7° / 39°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

11:00 am

32.6° / 39.9°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.6° / 38°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

1:00 pm

30.3° / 37.8°

Thời tiết Anh Sơn - Nghệ An

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Anh Sơn - Nghệ An sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 26° / 31.9° 3.07 m/s 70% 1007 hPa 2.75 mm
CN 26/05 mưa nhẹ 26.8° / 32.9° 2.62 m/s 70% 1006 hPa 0.21 mm
T2 27/05 mây đen u ám 28.9° / 33.3° 4.15 m/s 62% 1003 hPa 0 mm
T3 28/05 mưa nhẹ 27.3° / 28.1° 3.84 m/s 86% 1003 hPa 2.55 mm
T4 29/05 mây đen u ám 27.8° / 35.7° 4.05 m/s 66% 1001 hPa 0 mm
T5 30/05 mưa nhẹ 28.7° / 34.5° 4.01 m/s 69% 1003 hPa 0.87 mm

Chất lượng không khí tại Anh Sơn - Nghệ An

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

734.73

NH3

11.26

NO

1.08

NO2

4.18

O3

64.06

PM2.5

21.63

PM10

23.94

SO2

5.21