Dự báo Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

31.8°

Cảm giác như 36°
mưa vừa

mưa vừa

28.1°

Nhiệt độ thấp nhất

37.1°

Nhiệt độ cao nhất

65.2%

Độ ẩm

4.06 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.9°

Điểm ngưng

2.66

UV

1002 hPa

Áp suất

05:20/18:35

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Con Cuông - Nghệ An

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Con Cuông - Nghệ An
33.2° / 39.7°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Con Cuông - Nghệ An
28.5° / 33.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Con Cuông - Nghệ An
30.9° / 34.8°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Con Cuông - Nghệ An
33.9° / 40.4°

Dự báo thời tiết Con Cuông - Nghệ An hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 am

31.4° / 36.8°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

9:00 am

32° / 37.8°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 63 %

mưa vừa

10:00 am

32.9° / 37.1°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 59 %

mưa vừa

11:00 am

34.3° / 39.8°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.9° / 40.9°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

1:00 pm

36.2° / 42°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 46 %

mây đen u ám

2:00 pm

37° / 42.8°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

3:00 pm

37.2° / 44°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 46 %

mây đen u ám

4:00 pm

36.4° / 43°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 49 %

mây cụm

5:00 pm

33.8° / 40.1°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

6:00 pm

32° / 38.7°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

7:00 pm

31.1° / 36.8°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

8:00 pm

31.1° / 35.3°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

9:00 pm

30.2° / 34.9°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

10:00 pm

30.4° / 33.4°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

11:00 pm

29.4° / 33.9°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

12:00 am

29.7° / 33.8°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

1:00 am

29.3° / 32.3°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

2:00 am

29.5° / 32.6°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

3:00 am

28.1° / 32°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

4:00 am

28.2° / 31°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

5:00 am

28.1° / 31.9°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

6:00 am

28.8° / 31.2°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

7:00 am

29.3° / 33.1°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

8:00 am

31.2° / 36°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

9:00 am

34° / 38.4°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

10:00 am

35.9° / 40.4°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

11:00 am

36.1° / 41.2°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

12:00 pm

36.1° / 41°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

1:00 pm

36° / 42.1°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

2:00 pm

37.2° / 43°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 42 %

mây đen u ám

3:00 pm

37.9° / 42.7°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 43 %

mây đen u ám

4:00 pm

36.3° / 41.2°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

5:00 pm

35.7° / 40.6°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

6:00 pm

33.1° / 37.4°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

7:00 pm

32.5° / 35.8°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

8:00 pm

31.3° / 34.6°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 59 %

mây cụm

9:00 pm

30.1° / 33.8°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.3° / 33.4°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

11:00 pm

29.1° / 32.9°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

12:00 am

29° / 32.8°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

1:00 am

29.6° / 32°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

2:00 am

29° / 31.9°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

3:00 am

28.3° / 31.3°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

4:00 am

28.2° / 31.3°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

5:00 am

28.5° / 30.8°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

6:00 am

28.3° / 31°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

7:00 am

31° / 33.5°

Thời tiết Con Cuông - Nghệ An

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Con Cuông - Nghệ An sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 29° / 37.1° 5.64 m/s 54% 1001 hPa 4.1 mm
T4 19/06 mây đen u ám 28.7° / 37° 5.5 m/s 44% 1001 hPa 0 mm
T5 20/06 mây đen u ám 28.9° / 38.2° 3.58 m/s 44% 1001 hPa 0 mm
T6 21/06 mây đen u ám 29.1° / 38.5° 4.51 m/s 50% 1001 hPa 0 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 28.1° / 36° 5.42 m/s 53% 1002 hPa 0.42 mm
CN 23/06 mưa vừa 27.8° / 35.4° 4.39 m/s 61% 1002 hPa 7.37 mm

Chất lượng không khí tại Con Cuông - Nghệ An

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

367.47

NH3

3.45

NO

0.35

NO2

3.33

O3

36.88

PM2.5

2.24

PM10

2.8

SO2

2.11