Thời tiết Diễn Châu - Nghệ An theo giờ

T5 25/04
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.88 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.26 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.05 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.24 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.41 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.7

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.22

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.94 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.12

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.48

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.68 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.16

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.75 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.37

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.35 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.33

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.91 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.14

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.97 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.23

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.56 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.59

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.08 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.18 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.09 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.8 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.99 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.67 m/s
Độ ẩm

90%

T6 26/04
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.71 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.5 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.36 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.71 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.93 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.5 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.24

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.77

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.95 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.62

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.53 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.62

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.2 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.34

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.23 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.47

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.42 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.13

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.09 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.6

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.03 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.12

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.96 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.76 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.19 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Diễn Châu - Nghệ An trong 12h tới

Thời tiết Diễn Châu

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:33/18:16

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Gió

1.26 m/s

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:33 am
6:16 pm