Dự báo thời tiết Hưng Nguyên - Nghệ An 3 ngày tới

Hôm nay

24.7 oC

32.1 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

25°

/

32.2°

Độ ẩm

72.9%

Gió

4.77 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.8°

UV

9.83

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:30

Mặt trời lặn

18:36

T2 22/07

25.1 oC

31 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

69.6%

Gió

2.88 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.6°

UV

10.68

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:31

Mặt trời lặn

18:36

T3 23/07

25.3 oC

31.4 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

25.5°

/

31.7°

Độ ẩm

71.1%

Gió

4.26 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.6°

UV

7.91

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

05:31

Mặt trời lặn

18:35

Lượng mưa Hưng Nguyên - Nghệ An 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hưng Nguyên - Nghệ An 3 ngày tới

Thời tiết Hưng Nguyên bây giờ

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:36

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

87%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1006 hPa

Gió

1.3 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0