Dự báo thời tiết Kỳ Sơn - Nghệ An 3 ngày tới

Hôm nay

24.8 oC

31.8 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 31°

Thấp/Cao

24.9°

/

31.1°

Độ ẩm

88.5%

Gió

5.19 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.9°

UV

4.55

Áp suất

996 hPa

Mặt trời mọc

05:32

Mặt trời lặn

18:35

T6 26/07

25.6 oC

34 oC

mây cụm mây cụm

Cảm giác như 40°

Thấp/Cao

25.3°

/

34.5°

Độ ẩm

57.1%

Gió

6.28 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.3°

UV

13

Áp suất

997 hPa

Mặt trời mọc

05:32

Mặt trời lặn

18:34

T7 27/07

25.3 oC

35.8 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 41°

Thấp/Cao

25.1°

/

35.2°

Độ ẩm

57%

Gió

4.57 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.2°

UV

11.44

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

05:32

Mặt trời lặn

18:34

Lượng mưa Kỳ Sơn - Nghệ An 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kỳ Sơn - Nghệ An 3 ngày tới

Thời tiết Kỳ Sơn bây giờ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:35

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

78%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

997 hPa

Gió

4.5 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0