Thời tiết Nam Đàn - Nghệ An theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.14

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.86 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.3

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.29 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.95

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.54

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.44 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.82

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.27 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.32 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.01

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.89 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.3

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.36 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.08 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.69 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.99 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.21 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.53 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.76 m/s
Độ ẩm

88%

T2 15/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.51 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.39 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.44 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.78 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.25 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.94 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.81 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.69

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.63

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.55 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.23

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.8 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.36

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.26 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.17

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.27 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.45

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.74 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.18

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.04 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.65

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.33 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.6

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.93 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.38 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.37 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.42 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.51 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.5 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.92 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.15 m/s
Độ ẩm

93%

T3 16/04
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.17 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.07 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.87 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.38 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.76 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.59 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.66 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.57 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.69

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.35 m/s
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nam Đàn - Nghệ An trong 12h tới

Thời tiết Nam Đàn

bầu trời quang đãng

32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:40/18:13

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1010 hPa

Gió

1.29 m/s

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

5.3

Bình minh / Hoàng hôn

5:40 am
6:13 pm