Thời tiết Quỳ Châu - Nghệ An theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.23

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.07 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.86

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.72 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.91 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.5 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.88 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.23 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

88%

CN 26/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.33 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.83 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.21 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.38 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.74 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.7 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.61

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.51 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.24

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.3 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.59

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.32 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.69

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.84 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.79

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.31 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.8

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.77 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.76

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.62 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.55

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.53 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.02 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.64 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.59 m/s
Độ ẩm

80%

T2 27/05
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.84 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.59 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.83 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.08 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.1

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.33 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.43

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.56

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.56 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.33

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.15 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.54

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.74 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.1

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.33 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.08

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.56 m/s
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quỳ Châu - Nghệ An trong 12h tới

Thời tiết Quỳ Châu

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:28

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Gió

2.72 m/s

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.86

Bình minh / Hoàng hôn

5:20 am
6:28 pm