Dự báo Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

34.7°

Cảm giác như 41°
mây cụm

mây cụm

27.7°

Nhiệt độ thấp nhất

35.4°

Nhiệt độ cao nhất

57.2%

Độ ẩm

0.93 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.6°

Điểm ngưng

8.92

UV

1002 hPa

Áp suất

05:21/18:36

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Quỳ Hợp - Nghệ An

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Quỳ Hợp - Nghệ An
33.5° / 41.4°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Quỳ Hợp - Nghệ An
27.3° / 33.4°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Quỳ Hợp - Nghệ An
28.5° / 32.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Quỳ Hợp - Nghệ An
32.8° / 39°

Dự báo thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

35° / 41.6°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 57 %

mây cụm

11:00 am

34.1° / 41.4°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 56 %

mây cụm

12:00 pm

34.9° / 41.6°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 56 %

mây cụm

1:00 pm

35° / 42.6°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 56 %

mây rải rác

2:00 pm

34.8° / 41.3°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 59 %

mây thưa

3:00 pm

34.3° / 41.3°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 62 %

bầu trời quang đãng

4:00 pm

33° / 40°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

5:00 pm

32.6° / 39.3°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

6:00 pm

31.8° / 38.5°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

7:00 pm

30.8° / 36.9°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

8:00 pm

29.4° / 35.5°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

9:00 pm

29.8° / 35.9°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

10:00 pm

28.5° / 34.9°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28.6° / 33.1°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

12:00 am

28.2° / 33.3°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.9° / 32.6°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

2:00 am

27° / 30.5°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 90 %

mưa vừa

3:00 am

27.6° / 30.6°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

4:00 am

27.4° / 28°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.5° / 26.5°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

6:00 am

26.9° / 26°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

7:00 am

28.1° / 32.9°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

8:00 am

29.9° / 35.8°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

9:00 am

30.9° / 37.6°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

10:00 am

32.5° / 38.7°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

11:00 am

32.3° / 39.8°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.4° / 38.2°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32.3° / 38.1°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.1° / 38.2°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31.1° / 37.7°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.2° / 38.1°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

5:00 pm

31.2° / 37.7°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

6:00 pm

30.1° / 37.3°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

7:00 pm

29.8° / 34.5°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28° / 33.5°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 79 %

mây cụm

9:00 pm

28° / 32.6°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 81 %

mây cụm

10:00 pm

28.7° / 32.2°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27° / 31.6°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

12:00 am

27.3° / 30.4°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.7° / 27.2°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.8° / 26.9°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.3° / 26.2°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.1° / 27.6°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 92 %

mưa vừa

5:00 am

26.3° / 27.3°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 92 %

mưa vừa

6:00 am

26.3° / 27.5°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 92 %

mưa vừa

7:00 am

26.9° / 27.5°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 94 %

mưa vừa

8:00 am

25.3° / 27.4°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 95 %

mưa vừa

9:00 am

25.3° / 26°

Thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An

Điểm sương 95 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Quỳ Hợp - Nghệ An sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 29° / 35.8° 5.64 m/s 56% 1002 hPa 3.5 mm
CN 23/06 mưa vừa 26.1° / 32.7° 2.78 m/s 67% 1003 hPa 7.55 mm
T2 24/06 mưa vừa 26° / 27.7° 4.06 m/s 95% 1002 hPa 28.65 mm
T3 25/06 mưa vừa 25.1° / 31° 3.38 m/s 70% 1003 hPa 9.97 mm
T4 26/06 mưa vừa 25.9° / 30.8° 4.61 m/s 76% 1003 hPa 33.33 mm
T5 27/06 mưa vừa 26.8° / 28.4° 9.08 m/s 85% 1002 hPa 37.32 mm

Chất lượng không khí tại Quỳ Hợp - Nghệ An

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

404.58

NH3

8.71

NO

0.73

NO2

4.34

O3

45.06

PM2.5

5.6

PM10

7.25

SO2

2.84